Khi các chú khuyển “hào hứng” phát hiện người mắc covid-19

Tại một trung tâm huấn luyện chó, được thiết kế bên trong một container ở một ngôi làng vùng núi ở CH Séc, các chuyên gia đang tiến hành bài kiểm tra đánh hơi cho 3 chú khuyển lần lượt mang tên Renda, Cap và Laky.

Khoa học 1/27/2021 11:45:14 AM