Thứ Năm, 15/04/2021, 00:04 (GMT+7) | Điểm tin:

Johnny Dang làm bộ răng vàng cho Hồ Ngọc Hà

Thợ kim hoàn gốc Việt thiết kế mẫu grillz mỏng cho Hồ Ngọc Hà trong lần gặp nhau tại Texas, Mỹ.

Xem trên