Thứ Bảy, 08/05/2021, 01:50 (GMT+7) | Điểm tin:

Italia: Bức tranh khổng lồ bằng 6.000 khối rubic

Một nghệ sỹ ở Italia đã tạo nên bức tranh khảm đặc biệt bằng các khối rubic. Đây là bức tranh khảm bằng rubic lớn nhất từng được tạo ra. Bức tranh rubic khổng lồ này được tạo nên từ hơn 6.000 khối rubic. Nghệ sỹ Giovanni Contardi đã tạo nên bức tranh này chỉ trong 16 tiếng đồng hồ.

Xem trên