Thứ tư, 23/06/2021 11:05 | Điểm tin:

Hợp tác xã ngát hương

Ở vùng quê bạt ngàn những đồi chè Tân Cương, cùng với sự đồng hành của chị Đào Thanh Hảo và HTX Hảo Đạt, xứ chè này đã có một diện mạo mới, cuộc sống của người dân nơi đây cũng đã có nhiều đổi thay.

Xem trên