Hội An chằng chống di tích trước khi bão số 9 đổ bộ

Trước khi bão số 9 mạnh cấp 12 đổ bộ vào đất liền, các di tích ở Hội An được chằng chống để hạn chế thiệt hại

Thời sự 10/27/2020 3:57:48 PM