Thứ hai, 21/06/2021 20:15 | Điểm tin:

Hình thành thói quen bảo vệ môi trường cho các em học sinh tiểu học

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục môi trường đối với thế hệ tương lai, thời gian qua, các trường tiểu học trong cả nước đã đẩy mạnh hoạt động giáo dục môi trường trong học đường gắn liền với phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Xem trên