Hai thiết bị tối tân của NASA vừa được đưa tới Sao Hỏa

NASA đã có bước thay đổi lớn khi phóng 2 thiết bị tối tân bậc nhất tới Hành tinh Đỏ.

Đối ngoại 8/11/2020 9:59:15 AM