Thứ Tư, 14/04/2021, 08:36 (GMT+7) | Điểm tin:

Hãi hùng em bé bò giữa đường ngay trước đầu xe container

Chỉ khi đi đến gần, tài xế ô tô mới kịp phát hiện ra và nhanh chóng phanh lại.

Xem trên