Hãi hùng em bé bò giữa đường ngay trước đầu xe container

Chỉ khi đi đến gần, tài xế ô tô mới kịp phát hiện ra và nhanh chóng phanh lại.

Phương Tiện 11/21/2020 2:06:12 PM