Đổi biển xe kinh doanh sang màu vàng, người mừng người lo

Theo Thông tư 58/2020 của Bộ Công an, tất cả các xe kinh doanh vận tải kể cả xe taxi công nghệ sẽ phải đổi sang biển kiểm soát màu vàng. Việc thay đổi này hiện có nhiều tài xế tỏ ra băn khoăn.

Thời sự 7/13/2020 11:40:09 AM