Độc đáo dùng cành cà phê tươi chưng Tết ở TP.HCM

Một cửa hàng hoa tại quận 1 thu mua cành cà phê tươi từ Tây Nguyên về TP.HCM bán chưng Tết, mỗi cành trung bình có giá 90.000 đồng.

Đời sống 1/18/2021 11:52:14 AM