Thứ Năm, 15/04/2021, 09:31 (GMT+7) | Điểm tin:

Điều chỉnh mức sinh thay thế tại Việt Nam: Nâng cao chất lượng dân số trong tương lai

Trong vòng 30 năm qua, mức sinh của Việt Nam đã giảm gần một nửa, từ 3,8 con vào năm 1989 xuống còn 2,09 con vào năm 2019. Điều này càng khiến tốc độ già hoá dân số tăng nhanh chóng, đồng thời kéo theo chất lượng dân số giảm. Vấn đề đặt ra hiện nay là một chiến lược dân số tổng quát hơn, trong đó cần chú trọng điều chỉnh mức sinh thay thế ổn định.

Xem trên