Diễn cảnh trốn vợ ngoạn mục để đi nhậu tới 12h khuya

Người chồng cùng bạn bè phối hợp với nhau tạo mưa cùng sấm nổ đùng đùng giả, để trốn vợ đi nhậu khiến người xem không khỏi bật cười.

Đời sống 12/3/2020 8:55:21 PM