Đạt G "mắc nghẹn" trước giọng song ca "Bánh mì không"

Mùa 5 Giọng Ải Giọng Ai đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ, với luật mới gay cấn khi bất kì một trong hai đội chơi, chọn sai thí sinh hát dở ở vòng Hóa Thân và Siêu Diễn, thì khách mời sẽ… tự bỏ tiền túi 2 triệu để tặng thí sinh thay cho chương trình.

Giải trí 9/22/2020 6:52:03 AM