Đảm bảo tiêm chủng song song phòng dịch COVID-19

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, thời điểm này là lúc nhiều phụ huynh có nhu cầu đưa con đi tiêm vắc xin các bệnh mùa hè như: viêm não Nhật Bản, sởi, thủy đậu, quai bị, bạch hầu... Vì vậy, việc đảm bảo đi tiêm chủng song song với phòng dịch COVID-19 được đặc biệt chú trọng.

Thời sự 7/29/2020 2:03:53 PM