Cứu trăn khỏi gầm xe, người phụ nữ suýt bị siết chết

Một phụ nữ đã suýt bị trăn siết chết sau khi cô cố lôi nó ra khỏi gầm xe hơi.

Khoa học 10/19/2020 2:41:54 PM