Thứ bảy, 19/06/2021 10:23 | Điểm tin:

Cục CSGT nói về đề xuất trừ điểm giấy phép lái xe khi vi phạm

Trong dự thảo Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đã đề xuất mọi loại giấy phép lái xe phải có tổng 12 điểm, dựa vào tổng điểm đó mỗi khi lái xe vi phạm luật giao thông sẽ bị trừ điểm.

Xem trên