Thứ bảy, 19/06/2021 20:35 | Điểm tin:

Cú 'nock-out' thế kỷ

Cả hai đều xuất sắc, kỹ thuật tốt, chơi fair-play. Người chiến thắng chỉ là nhanh hơn và may mắn hơn một chút. Quả là mãn nhãn !

Thứ tư, 30/12/2020 12:23
Đào Khải (Theo FB)
Xem trên