Thứ Hai, 19/04/2021, 15:59 (GMT+7) | Điểm tin:

Covid-19: Khẩu trang bạn vất đi có thể giết chết cá voi

Trong lúc thế giới đang vật lộn chống dịch Covid-19, ngày càng nhiều đồ bảo hộ y tế bị thải ra biển. Mỗi tháng, chúng ta thải 129 tỷ khẩu trang và 65 tỷ chiếc găng tay nhựa ra môi trường, theo Tổ chức Bảo tồn Đại dương báo cáo.

Xem trên