Thứ năm, 24/06/2021 11:22 | Điểm tin:

Con trai Quốc Cơ, Quốc Nghiệp lập kỷ lục Việt Nam

Con trai của 2 nghệ sĩ Quốc Cơ và Quốc Nghiệp - vừa lập Kỷ lục Việt Nam khi giữ thăng bằng trên tay bố trong 1 phút 12 giây. Quả thực là Hổ phụ sinh hổ tử !

Xem trên