Clip: Ông Trump giả không ủng hộ ông Trump thật

Một cử tri trung lập đóng vai Tổng thống Trump, tưởng như ủng hộ cho ông Trump nhưng thực tế hoàn toàn khác biệt.

Đối ngoại 11/4/2020 3:07:03 PM