Chùa Kỳ Quang 2: mở niêm phong hầm chứa tro cốt để nhận diện ngày 9/9

Chùa Kỳ Quang 2 sẽ tổ chức lễ Sái Tịnh, mở niêm phong hầm để người dân dâng hương. Dự kiến ngày 9/9, người dân sẽ trực tiếp xuống nhận diện tro cốt người thân.

Thời sự 9/8/2020 11:06:16 AM