Chợ trên mặt nước, nơi trao đổi hàng hóa phổ biến ở châu Á

Thương nhân rau quả tụ tập mỗi sáng tại hồ Dal ở Ấn Độ. Đối với họ, chợ không chỉ là nơi làm việc, mà còn là nơi gặp gỡ.

Đối ngoại 8/4/2020 3:36:31 PM