Cáp ngầm đại dương - cuộc chiến mới nhiều toan tính của các cường quốc

Cáp ngầm dưới đại dương có vai trò vô cùng quan trọng trong việc trao đổi thông tin liên lạc. Chính vì thế, nó đã trở thành một phần trong cuộc chiến mới của các cường quốc.

Công Nghệ 11/5/2020 4:05:43 PM