Thứ năm, 24/06/2021 12:53 | Điểm tin:

Bùi Tiến Dũng để vuột mất Quả Bóng Vàng 2020 vào tay Văn Quyết

Văn Quyết được xướng tên ở danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam sau nhiều lần lỡ hẹn, trung vệ Bùi Tiến Dũng giành Quả bóng bạc và Quế Ngọc Hải giành Quả bóng đồng.

Xem trên