Bốc đuôi mô-tô để lấy le với bạn gái nam thanh niên cắm mặt xuống đường

Khoảng khắc bốc đuôi xe của nam thanh niên làm vui cho bạn gái. Kết quả bị té sấp mặt xuống đường và chiếc xe bị hư hỏng nặng phần đầu.

Phương Tiện 12/29/2020 10:54:23 AM