Bò đực đuổi theo xe tải đòi lại bạn và cái kết được thỏa lòng

Sau khi cố gắng đuổi theo xe tải đòi lại bạn, chính quyền cảm động nên đã tổ chức 1 buổi lễ như 'đám cưới' cho cả hai đoàn tụ.

Khoa học 2/2/2021 11:40:15 AM