Thứ sáu, 18/06/2021 19:44 | Điểm tin:

Bình Dương: Thanh niên ôm bình gas đòi đốt cả dãy trọ

Qua điều tra, nam thanh niên này là người đi biển, vừa về tỉnh Bình Dương ít hôm và nghiện ma túy.

Xem trên