Thứ hai, 14/06/2021 20:16 | Điểm tin:

Áo: Khỉ tí hon chỉ cao 5 cm

Khỉ lùn đuôi sóc mới hai tháng tuổi, nhỏ bằng ngón tay cái, đang được chăm sóc chu đáo tại vườn thú Vienna, Áo.

Xem trên