Ấn tượng vũ điệu trên thân tre nổi giữa dòng nước

Nghệ sĩ biểu diễn 23 tuổi Yang Liu cho biết, tận dụng cơ thể nhẹ cân của mình, cô đã biểu diễn được các điệu nhảy khác nhau, bao gồm cả múa ba lê và múa truyền thống.

Giải trí 8/17/2020 8:00:00 PM