Ấn độ giải cứu voi rơi xuống giếng sâu 17m

Tại một ngôi làng ở huyện Dharmapuri của bang Tamil Nadu miền nam Ấn độ, người ta đã cứu được một con voi ra khỏi đáy giếng sau hơn nửa ngày nỗ lực.

Khoa học 11/24/2020 2:18:31 PM