Thứ hai, 21/06/2021 12:07 | Điểm tin:

Ấn Độ: Đại dịch Covid-19 làm gia tăng tình trạng trẻ em bị bóc lột

Trẻ em chạy quanh đường ray xe lửa trong cái nóng thiêu đốt của mùa hè, hay thu gom chai nhựa từ các bãi đầm lầy để bán phế liệu… là cảnh thường thấy tại thủ đô của Ấn Độ. Lao động trẻ em là phần đen tối nhất của thành phố, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19.

Xem trên