Ấn độ: Bắt được 160 kg cần sa, bốn cảnh sát mang 159 kg đi bán

Bắt được 160 kg cần sa, bốn cảnh sát khai man chỉ có 1 kg và đem số còn lại tuồn ra chợ đen. Kết quả đã bị kỷ luật, đình chỉ công tác vì ăn hối lộ với 1 kẻ buôn bán ma túy.

Đối ngoại 9/30/2020 3:56:31 PM