Ả Rập Saudi: Lễ hành hương Hajj giảm nhiều do đại dịch Covid-19

Năm nay A-rập Xê-út chỉ cho phép tối đa 10 nghìn người tham gia hành hương Hajj tại Nhà thờ Hồi giáo lớn ở Mecca, do đại dịch Covid 19.

Đối ngoại 7/30/2020 4:21:47 PM