2 phi hành gia Mỹ trở về Trái đất từ trạm vũ trụ quốc tế

Hai phi hành gia Hoa Kỳ đã trở lại Trái đất vào Chủ nhật, ngày 2/8. Họ hạ cánh an toàn vào Vịnh Mexico sau một nhiệm vụ kéo dài hai tháng tới Trạm Vũ trụ Quốc tế trên chiếc phi thuyền phi hành gia SpaceX thương mại.

Đối ngoại 8/3/2020 3:20:39 PM