VIDEO: Top 10 cú knock-out chỉ trong chớp mắt trên sàn đấu võ tự do

VIDEO: Top 10 cú knock-out chỉ trong chớp mắt trên sàn đấu võ tự do One Championship và tạo ra ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ