VIDEO: Chiến binh châu Á reo rắc nỗi kinh hoàng trên sàn đấu võ tự do

Clip: Chiến binh châu Á Chan Sung Jung reo rắc nỗi kinh hoàng cho các đối thủ trên sàn đấu võ tự do UFC

Multimedia 8/6/2020 2:36:44 PM