Thứ Tư, 03/03/2021, 00:10 (GMT+7) | Điểm tin:
Dễ trắng tay khi gửi tiền, cho vay qua sàn

Dễ trắng tay khi gửi tiền, cho vay qua sàn

Cho chủ sàn vay tiền hoặc thông qua sàn cho người khác vay tiền với lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với gửi tiết kiệm, thế nhưng khi sự cố xảy ra thì bên gửi tiền - cho vay có thể trắng tay.