Thứ Tư, 21/04/2021, 06:00 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Đừng biến ân tình thành lẽ đương nhiên!

    Gần nhà tôi có một đôi vợ chồng trẻ sinh hẳn 3 con. Ông bà nội ở nhà chăm sóc cháu, cơm ngon canh ngọt chờ con cái về ăn. Đứa này chưa kịp lớn đã lại đón đứa sau, ông bà chăm cháu hoa cả mắt.