Thứ Năm, 04/03/2021, 05:10 (GMT+7) | Điểm tin:
9 ứng dụng tuyệt vời dù 'chỉ có đúng một tính năng'

9 ứng dụng tuyệt vời dù 'chỉ có đúng một tính năng'

Không phải ứng dụng nào trên điện thoại cũng thuộc loại đa-zi-năng như vừa có thể điều khiển nhà thông minh vừa có thể nhắn tin. Có một số ứng dụng dù chỉ có một tính năng duy nhất nhưng nó thật sự làm rất tốt và xứng đáng được nằm ngay trên màn hình chính.