Thủ thuật đơn giản dưới đây sẽ giúp người dùng xác định xem có ứng dụng gián điệp nào đang hoạt động và âm thầm theo dõi trên smartphone của bạn hay k ...
Các nhà nghiên cứu bảo mật vừa đưa ra một cảnh báo mới đến người dùng Android và bạn nên chú ý nếu đã cài một trong những ứng dụng phổ biến dưới đây t ...