Thứ Ba, 09/03/2021, 12:16 (GMT+7) | Điểm tin:
Làng làm tượng ông Táo tất bật vào vụ Tết

Làng làm tượng ông Táo tất bật vào vụ Tết

Xứ Huế có một nơi chuyên làm nghề nặn tượng ông Táo phục vụ Tết. Đó là làng Địa Linh ở xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà. Đây là làng nghề duy nhất còn lại ở Huế làm nghề này.