Tự do đầu tiên và cuối cùng

Tự do đầu tiên và cuối cùng

Đọc “tự do đầu tiên và cuối cùng” để hiểu được tư tưởng của nhà hiền triết Krishnamurti. Cuốn sách tập hợp 20 bài nói chuyện và 38 lời giải đáp thắc mắc về nhiều chủ đề của triết gia Ấn Độ thế kỷ XX- Jiddu Krishnamurti (1895-1986).