truong hoa binh

Đối ngoại góp phần tạo lập, gìn giữ môi trường hòa bình cho phát triển
9 tháng trước Xã hội
Một trong những đặc trưng nổi bật nhất trong phương thức lãnh đạo của Đảng ta là luôn theo dõi sát, nghiên cứu, đánh giá những thuận lợi, khó khăn của tình hình trong nước và quốc tế, từ đó đề ra đường lối phù hợp cho nhiệm vụ cách mạng của mỗi thời kỳ, cho công tác đối nội và đối ngoại.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
vietnam.vn