Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) công bố 6 phương thức xét tuyển năm 2023

Bình An| 22/02/2023 10:12

Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) chính thức công bố phương án tuyển sinh năm 2023 với 6 phương thức xét tuyển cho 23 ngành bậc ĐH.

Năm 2023, trường tuyển 2830 chỉ tiêu bằng 6 phương thức khác nhau cho 23 ngành bậc ĐH (chương trình do trường ĐHQT cấp bằng và chương trình liên kết đào tạo).

Với 2830 chỉ tiêu tuyển sinh, các ngành đào tạo của trường ĐHQT năm 2023 tăng lên 23 ngành, 2 ngành học dự kiến mở mới là Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) và Thống kê (Thống kê ứng dụng). Trong 2830 chỉ tiêu tuyển sinh thì có 1960 chỉ tiêu tuyển sinh dành cho chương trình đào tạo do trường ĐHQT cấp bằng và 870 chỉ tiêu cho chương trình đào tạo liên kết.

ttt_2972.jpg
Năm 2023 trường ĐH Quốc tế dự kiến mở thêm 2 ngành mới là Thống kê và Kinh tế.

Cụ thể, 6 phương thức tuyển sinh năm 2023 của trường ĐHQT như sau:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT): Chỉ tiêu: 50% - 70%, xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT và hoàn thành kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023. Xét tổng điểm của 3 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 theo tổ hợp xét tuyển do thí sinh đăng ký.

+ Đối với thí sinh đăng ký tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, nếu thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS Academic hoặc TOEFL iBT thì được quy đổi điểm trung bình môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển như sau:

Chứng chỉ IELTS Academic
Chứng chỉ TOEFL iBT
Điểm quy đổi
≥ 6.0
60 – 78
10
5.5
46 – 59
8,5
5.0
35 – 45
7,5
≤ 4.5
Không quy đổi

Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM). Chỉ tiêu 5% - 15%, xét tuyển thí sinh là học sinh giỏi tốt nghiệp THPT 2023 của các trường trong danh sách do ĐHQG TP.HCM công bố.

Điều kiện xét tuyển là tốt nghiệp THPT năm 2023, đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 3 năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12; hoặc là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Nguyên tắc xét tuyển: Xét điểm trung bình 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của tổ hợp xét tuyển do thí sinh đăng ký. Thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các ngành của trường Đại học Quốc tế. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

+ Đối với thí sinh đăng ký tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, nếu thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS Academic hoặc TOEFL iBT thì được quy đổi điểm trung bình môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển như sau:

Chứng chỉ IELTS Academic
Chứng chỉ TOEFL iBT
Điểm quy đổi
≥ 6.0
60 – 78
10
5.5
46 – 59
8,5
5.0
35 – 45
7,5
≤ 4.5
Không quy đổi

+ Trường hợp nhiều thí sinh có cùng mức điểm xét tuyển, trường sẽ xét tiêu chí phụ là điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS (≥ 6.0) hoặc TOEFL iBT (60 – 78) của thí sinh.

ttt_3172.jpg
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường ĐH Quốc tế năm 2023 là 2830.

Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng (chỉ tiêu 1%)

- Phương thức 3.1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)

Thực hiện theo kế hoạch, quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

- Phương thức 3.2: Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 2023

Đối tượng xét tuyển: Áp dụng cho các trường THPT bao gồm trường Tiểu học-THCS- THPT, trường THCS-THPT và trường THPT, không bao gồm các trung tâm giáo dục thường xuyên. Hiệu trưởng/Ban Giám hiệu giới thiệu 1 thí sinh giỏi nhất trường THPT theo các tiêu chí sau.

+ Tiêu chí chính: Học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt trong 3 năm THPT. Điểm trung bình cộng học lực 3 năm THPT thuộc nhóm 3 học sinh cao nhất.

+ Tiêu chí kết hợp: Giấy chứng nhận hoặc giấy khen đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố giải Nhất, Nhì, Ba (chọn giải thưởng cao nhất đạt được ở THPT).

Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Giấy chứng nhận hoặc giấy khen, hồ sơ khác liên quan đến thành tích học tập, rèn luyện trong quá trình học THPT.

Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển các thí sinh được giới thiệu theo các tiêu chí đã được quy định theo chỉ tiêu đã phân bố. Hội đồng tuyển sinh xem xét bổ sung thêm tiêu chí phù hợp trong quá trình xét tuyển.

Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá Năng lực (ĐGNL) do ĐHQG-HCM hoặc ĐGNL do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG-HN) (thông báo chính thức sau khi có quy định của ĐHQG-HCM). Chỉ tiêu: 10% - 45%.

Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có tham dự kỳ thi ĐGNL do ĐHQG-HCM hoặc ĐHQG-HN tổ chức năm 2023. Nguyên tắc xét tuyển:

+ Xét theo kết quả kỳ thi ĐGNL từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu từng ngành.

+ Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

Phương thức 5: Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài hoặc thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ quốc tế. Chỉ tiêu: 5% - 10%.

Đối tượng xét tuyển: Thí sinh, là người nước ngoài hoặc người Việt Nam, đã tốt nghiệp THPT do nước ngoài cấp bằng tại Việt Nam hoặc tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài theo danh mục tại Phụ lục (các trường THPT không liệt kê tại Phụ lục sẽ được Hội đồng tuyển sinh xem xét và phê duyệt theo từng trường hợp).

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ quốc tế: SAT – Scholastic Assessment Test; ACT – American College Testing; IB – International Baccalaureate; A- Level – Cambridge International Examinations A-Level; ATAR – Australian Tertiary Admission Rank, ….

Nguyên tắc xét tuyển:

+ Xét tuyển chương trình trong nước:

Đối với thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển (1): Điểm trung bình học tập (GPA) của 03 năm học từ loại Khá trở lên.

Đối với thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển (2): Điểm tối thiểu được quy định như sau:

Chứng chỉ quốc tế
Điểm tối thiểu
Thang điểm
SAT – Scholastic Assessment Test
500 mỗi phần thi
1.600
ACT – American College Testing
19
36
IB – International Baccalaureate
26
42
A-Level – Cambridge International Examinations A-Level
B-A*
E-A*
ATAR – Australian Tertiary Admission Rank
75
99.95

(Các chứng chỉ quốc tế khác chưa được thể hiện trong bảng trên sẽ được Hội đồng tuyển sinh xem xét và phê duyệt theo từng trường hợp).

+ Xét tuyển chương trình liên kết: phỏng vấn đối tượng xét tuyển phù hợp.

Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (phương thức này chỉ áp dụng cho các chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài). Chỉ tiêu: 10% - 20%. Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

Nguyên tắc xét tuyển:

+ Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình của 03 môn của 03 năm học THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có).

+ Xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu từng ngành. Trường hợp nhiều thí sinh có cùng mức điểm xét tuyển, trường sẽ xét tiêu chí phụ là điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS (≥ 6.0) hoặc TOEFL iBT (60- 78) của thí sinh.

+ Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng xét tuyển. Thí sinh chỉ trúng tuyển 01 nguyện vọng cao nhất.

+ Đối với thí sinh đăng ký tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, nếu thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS Academic hoặc TOEFL iBT thì được quy đổi điểm trung bình môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển như sau:

Chứng chỉ IELTS Academic
Chứng chỉ TOEFL iBT
Điểm quy đổi
≥ 6.0
60 – 78
10
5.5
46 – 59
8,5
5.0
35 – 45
7,5
≤ 4.5
Không quy đổi
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) công bố 6 phương thức xét tuyển năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO