Tìm ra mã gene nCoV lây nhiễm cho Trump

Tìm ra mã gene nCoV lây nhiễm cho Trump

Các chuyên gia di truyền đã giải thành công trình tự gene nCoV lây nhiễm Tổng thống Donald Trump và cụm dịch Nhà Trắng, xuất phát từ hai nhà báo.