Thứ Hai, 08/03/2021, 19:59 (GMT+7) | Điểm tin:
"Chìa khóa vàng" giải mã trọng án

"Chìa khóa vàng" giải mã trọng án

Không đấu tranh trực diện nhưng sự đóng góp của chiến sĩ kỹ thuật hình sự luôn là "chìa khóa vàng" giải mã trọng án, buộc các đối tượng nhận tội bằng những chứng cứ khoa học không thể chối cãi.