Trình tự, thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nuôi trồng thuỷ sản

Báo TN&MT| 13/01/2022 13:34

Cử tri tỉnh Hà Nam hỏi: Hiện nay, pháp luật quy định như thế nào về trình tự, thủ tục cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản hoặc cấp phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trên hệ thống sông Quốc gia như sông Hồng để địa phương có căn cứ thực hiện cấp, cấp lại Giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè cho người dân?

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên & Môi trường trả lời như sau:

Luật Đất đai năm 2013 đã quy định hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối thì được Nhà nước giao đất trong hạn mức quy định tại Điều 129 Luật Đất đai và không thu tiền sử dụng đất (khoản 1 Điều 54 Luật Đất đai).

Điều 56 Luật Đất đai quy định Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 129 của Luật này; Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; Cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đối với đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Ảnh minh hoạ

Trường hợp người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai.

Đối với việc quản lý, sử dụng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng được quy định tại Điều 163 Luật Đất đai.

Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, gắn với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính đã được Chính phủ quy định tại Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai).

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Trình tự, thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nuôi trồng thuỷ sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO