Con ghét cơm nhà!

Con ghét cơm nhà!

Tất cả những ưu điểm của cơm nhà, đối với trẻ con mà nói, chẳng có gì hấp dẫn cả.