Thứ Bảy, 08/05/2021, 05:40 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Ngọn lửa lan tỏa tri thức không bao giờ tắt

    26 năm, những câu chuyện nhỏ của tủ sách Hạt Giống Tâm Hồn và 3.000 đầu sách của First News – Trí Việt đã âm thầm gieo vào lòng biết bao thế hệ người Việt niềm tin và tình yêu thương, như ngọn lửa tri thức không bao giờ tắt.