Thứ Sáu, 05/03/2021, 08:57 (GMT+7) | Điểm tin:
Vì miếng đất, anh em tan tác

Vì miếng đất, anh em tan tác

Khi tôi ghé tai nói “chiều nay bố mẹ con và hai cô sẽ về”, tôi thấy dòng nước mắt tràn ra và chảy dài theo thái dương gầy gò của chú.